Skip to main content

Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng ngày 09/5/2020, tại Hội trường cơ quan, Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sáng ngày 09/5/2020, tại Hội trường cơ quan, Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 -  2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Đức Hùng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Kỷ Phượng Uyên - thành viên Tổ chỉ đạo Đại hội của Đảng ủy Khối và 33/35 đồng chí đảng viên của Đảng bộ tham dự.

image

Đồng chí Lê Đức Hùng - Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Đức Hùng - Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng mà Đảng bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhất là đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, kếp nạp đảng viên vượt chỉ tiêu đề ra; triển khai thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; lãnh đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát. Đồng chí Lê Đức Hùng cũng đề nghị Đại hội tập trung thảo luận về các chỉ tiêu cụ thể, phân tích, làm rõ hơn các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ đề ra.

image

Đại hội đã diễn ra nghiêm túc, thực hiện đúng yêu cầu, nội dung theo Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Đại hội đã tập trung thảo luận, góp ý vào Báo cáo chính trị, dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và dự thảo Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù Đảng bộ gặp không ít khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự cố gắng của toàn thể công chức, đảng viên, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ IX cơ bản hoàn thành. Đại hội cũng đã thẳng thắn chỉ ra các hạn chế, khuyết điểm và đề ra các giải pháp để khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời, đã đóng góp ý vào các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

image

Ban Chấp hành Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 – 2025

image

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 07 đồng chí; đồng chí Nguyễn Văn Thanh giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy; bầu Ủy ban kiểm tra Đảng ủy gồm 03 đồng chí trong đó đồng chí Nguyễn Văn Quản - Phó Bí thư Đảng ủy giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

Đảng bộ được phân bổ 02 đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, tại Đại hội đã bầu 02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết./.

 Đảng ủy TAND tỉnh


cdscv