Loading...
Skip to main content

Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2020

(28/01/2021 09:24)

Ngày 25/01/2020, lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2020

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp; Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP và hướng dẫn của Công đoàn viên chức tỉnh Bình Thuận, vào ngày 25/01/2020, lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2020.

Hội nghị đã nghe Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, Quy chế dân chủ sơ sở, công tác chăm lo đời sống công chức, người lao động năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn và phong trào thi đua năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo dự toán, quyết toán thu chi tài chính Công đoàn; Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019 - 2021 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2023. Bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2023 gồm 03 thành viên.

Tại Hội nghị, công chức, người lao động đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến đối với những mặt đạt được cũng như những tồn tại, xác định những mục tiêu, giải pháp công tác cơ quan, công tác Công đoàn năm 2021. Các ý kiến thảo luận, góp ý tại Hội nghị trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn. Đây cũng là dịp để người đứng đầu cơ quan lắng nghe ý kiến đóng góp, phê bình của công chức, người lao động; giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của công chức, người lao động, thể hiện nguyên tắc dân chủ trực tiếp trong hoạt động cơ quan. Hội nghị cũng xem xét cho ý kiến đối với Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công, Quy chế dân chủ cơ sở, Quy chế làm việc của cơ quan và Nội quy cơ quan. Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác năm 2020.

Kết thúc Hội nghị, lãnh đạo cơ quan và đại diện Chủ tịch Công đoàn đã phát động phong trào thi đua, ký giao ước thi đua năm 2021, thể hiện được tinh thần đoàn kết của tập thể hướng tới năm công tác 2021 chất lượng và tiến độ công việc hiệu quả hơn, phục vụ nhân dân được tốt hơn.

Hội nghị công chức, người lao động cơ quan Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận năm 2020 đã thành công tốt đẹp, toàn thể công chức, người lao động cơ quan quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác năm 2021.

image

image

image

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Công đoàn - TAND tỉnh Bình Thuận


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 3195
cdscv